logo

Şip Şak Çeviri

hızlı ve kaliteli çeviri

ŞipŞak Çeviri Sitesi Fiyatlandırma Beyanı


Fiyatlandırma

Şip Şak Çeviri ("Websitesi"), serbest tercümanlar ("Servis Sağlayıcılar") ile çeviri hizmeti satın alanlar ("Servis Alanlar") arasında İnternet üzerinden aracılık yapmak üzere kurulmuş bir websitesidir. Servis Alanlar aşağıda ve Şartlar ve Koşullar (Terms and Conditions) metninde yazılı hizmet şartlarını okuyup, kendi rızalarıyla işbu çeviri hizmetini satın alırlar.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 135. maddesi uyarınca, fiyatlandırmaya esas kabul edilen sayfa hesabında, 20 satır bir sayfa ve 50 harf bir satır itibar olunur. Son sayfa 20 satırdan eksik olsa da bir sayfa sayılır. İşbu hesaba göre boşluksuz her 1000 harf 1 sayfa kabul edilmekte olup Servis Alıcılarının göndermiş oldukları metinlerdeki harf sayısına tekabül eden sayfa sayısı, piyasa şartları ile oluşan sayfa başı ücretle çarpılarak fiyatlandırmaya esas alınan baz çeviri fiyatı elde edilir. Servis Alıcılarına yapılacak fiyat teklifinde bu baz çeviri fiyatı üzerinden, Servis Alıcılarının göndermiş oldukları metnin içinde yer almış olabilecek mükerrer satırlardaki ve cümlelerdeki harf sayılarının tekabül ettiği meblağ hesaplanarak çeviri baz fiyatından düşülür. Mükerrer cümle ve satır indirimini müteakip, Servis Alıcılarının göndermiş oldukları metinde çeviri gerektirmeyen rakamların ve şekillerin sayısının tekabül ettiği meblağ hesaplanarak bir önceki adımda elde edilen çeviri fiyatından düşülür. Servis Alıcısının daha önce çevirisini almış olduğu metinlerle aynı satırlara sahip kısımlardaki harf sayılarının tekabül ettiği meblağ hesaplanarak bir önceki adımda elde edilen çeviri fiyatından düşülür. Her 5 sayfada 1, %1 olmak üzere ve toplamda %50'den fazla olmamak kaydıyla bir önceki adımdan sonra kalan harf sayısının tekabül ettiği sayfa sayısı üzerinden çeviri fiyatına ilave indirim uygulanır. Websitesi'nden 2'den fazla servis almış olduğu ve toplamda en az 10000 (on bin) harf göndermiş olduğu kayıtlardan anlaşılan Servis Alıcılarını Sürekli Müşteri İndiriminden faydalandırmak üzere bir önceki adımdaki fiyata %10 oranında bir indirim uygulanır.

Servis Alıcısına teklif edilecek süre hesabında tüm fiyat indirimleri yapıldıktan sonra çeviriye alınacak harf miktarı üzerinden her 8000 harf için 1 iş günü olacak şekilde çeviri süresi hesaplanır. Bir iş gününden kısa sürecek çevirilerde çevirinin gönderilmiş olduğu saat ile mesai bitimi olarak kabul edilen saat arasındaki saat sayısı 1000 ile çarpılarak gönderilmiş olan metnin harf sayısıyla karşılaştırılır ve harf sayısı hesaplanan rakamdan büyükse ertesi güne değilse aynı güne çeviri teslim zamanı atanır.

Tüm indirimler uygulandıktan sonra elde edilen fiyat ve hesaplanan çeviri teslim süresi Servis Alıcısına teklif edilerek, Servis Alıcısının fiyatı ve süreyi onaylamasını müteakip çeviriye esas alınacak metin, üzerindeki fiyatlar, tarihler, isimler ve firma isimleri gizlilik amacıyla otomatik olarak saptanıp kodlarla değiştirildikten sonra, metnin içeriğine göre otomatik olarak seçilen en uygun Servis Sağlayıcısına gönderilir. Servis Sağlayıcısından teslim alınan metin redaktör tarafından kontrol edilip düzenlendikten sonra, metindeki kodlar gene otomatik olarak orijinalleriyle değiştirilerek Servis Alıcısına İnternet üzerinden teslim edilir.


Çeviri fiyatı almak için tıklayın: Şip Şak Çeviri tercüme ücreti hesaplama

25/01/2006