Şip Şak Çeviri

hızlı ve kaliteli çeviri

İngilizce Türkçe TMX İndir


Avrupa Birliði Terimleri Sözlüðü   (İngilizce-Türkçe)

TC Avrupa Birliði Genel Sekreterliði tarafýndan 2009'da yayýnlanan terimler sözlüðü.

İndirmek için buraya tıklayın: glossary_for_the_european_union.pdf

2011-07-06 | Sözlük | etiketleri:


Beton Terimleri Sözlüðü   (Türkçe-İngilizce)

Ýnþaat mühendisliði ve mimarlýkta kullanýlan beton terimleri sözlüðü.

İndirmek için buraya tıklayın: beton_soz_tr.pdf

2012-08-12 | Sözlük | etiketleri:


Ekonometri Terimleri Sözlüðü   (Türkçe-İngilizce)

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) ekonometri terimleri sözlüðü Windows programý.

İndirmek için buraya tıklayın: tdkets.exe

2011-07-07 | Sözlük | etiketleri:


Ýklim Deðiþikliði Sözlüðü   (İngilizce-Türkçe)

T.C. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Ýklim Deðiþikliði Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan yayýnlanan Ýngilizce-Türkçe iklim deðiþikliði terimleri sözlüðü.

İndirmek için buraya tıklayın: terimlersözlügü.pdf

2012-09-07 | Sözlük | etiketleri: