Şip Şak Çeviri

hızlı ve kaliteli çeviri

İngilizce Türkçe TMX İndir


Ýklim Deðiþikliði Sözlüðü   (İngilizce-Türkçe)

T.C. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Ýklim Deðiþikliði Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan yayýnlanan Ýngilizce-Türkçe iklim deðiþikliði terimleri sözlüðü.

İndirmek için buraya tıklayın: terimlersözlügü.pdf

2012-09-07 | Sözlük | etiketleri:

[tweetle]