Şip Şak Çeviri

hızlı ve kaliteli çeviri

İngilizce Türkçe TMX İndir


2010-2020 Yýllarý Ýçin Tarihler Çeviri Belleði   (Türkçe-İngilizce)

Çeþitli tarih yazým biçimlerinde girilmiþ yaklaþýk 14000 adet Türkçe tarihin Ýngilizce yazýlýþý. Bunu CAT programýnýza ekleyerek tarihlerin doðru bir standartta çevrilmesini saðlayabilirsiniz.

İndirmek için buraya tıklayın: tren-tarihler-2010-2019.rar

2012-08-25 | Çeviri Belleği | etiketleri:

[tweetle]