logo

Şip Şak Çeviri

hızlı ve kaliteli çeviri

Proofreading nedir

Proofreading (son okuma), yayınlanmadan veya basılmadan önce yazılı materyalin gözden geçirilmesi ve hataların düzeltilmesi sürecidir. Bu işlem dahilinde, nihai metnin açık, doğru ve hatasız olmasını sağlamak için dilbilgisi, yazım, noktalama ve biçimlendirme hataları kontrol edilir.

Proofreading, ister makale, ister rapor, ister ticari sözleşme, web sitesi veya başka herhangi bir yazılı içerik olsun, yazılı materyal üretiminde önemli bir adımdır. Son okumanın amacı, yazma ve düzenleme sürecinde gözden kaçmış olabilecek hataları yakalamak ve böylece nihai ürünün açık ve profesyonel olmasını sağlamaktır.

Düzeltmenler yazım hataları, yazım yanlışları, gramer hataları, noktalama işaretleri ve biçimlendirme sorunları da dahil olmak üzere çok çeşitli hataları giderirler. Ayrıca içeriğin açık ve net olmasını, hitap ve stilin yazı boyunca tutarlı olmasını ve gerekli tüm bilgilerin eksiksiz sağlarlar.

Proofreading ve makale redaksiyonu genellikle yazma ve yayınlama sürecinin son adımı olup, nihai metnin hedef kitlenin beklediği kalite ve profesyonellik standartlarını karşılamasını sağlamak açısından önemlidir. Profesyonel düzeltmenler ayrıca içeriğin genel kalitesi ve okunabilirliği hakkında değerli geri bildirimler sağlayarak içeriğin olabilecek en iyi hale getirilmesine yardımcı olurlar.


Akademik proofreading

Akademik proofreading, akademik ve bilimsel yazılı materyalin doğruluğunu ve kalitesini sağlamaya odaklanan özel bir son okuma biçimidir. Bu tür bir proofreading özellikle öğrenciler, araştırmacılar ve akademik profesyoneller için önemlidir, çünkü küçük hatalar bile araştırmanın güvenilirliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Akademik proofreading işleminde tipik olarak yazılı materyal aşağıdaki faktörler açısından kontrol edilir:

 • Yazım ve dilbilgisi hataları: Düzeltmen, çalışmanın kalitesini düşürebilecek yazım hatalarını, yazım yanlışlarını ve dilbilgisi hatalarını kontrol eder.
 • Tutarlılık: Düzeltmen, yazının hitap ve stilinin yazı boyunca tutarlı olup olmadığını ve tüm başlıkların ve alt başlıkların tutarlı bir şekilde biçimlendirilip biçimlendirilmediğini kontrol eder.
 • Biçimlendirme: Düzeltmen, uygun atıf stilleri ve kaynak gösterme de dahil olmak üzere, materyalin akademik ve bilimsel kurallara göre biçimlendirilip biçimlendirilmediğini kontrol eder.
 • Okunabilirlik: Düzeltmen, içeriğin açık, net ve kolay anlaşılır olup olmadığını, dil ve üslup açısından akademik kurallara uygun olup olmadığını kontrol eder.
 • Doğruluk: Düzeltmen, içeriğin doğru olup olmadığını ve tüm iddia ve savların güvenilir kaynaklarla desteklenip desteklenmediğini kontrol eder.

Akademik redaksiyon ve proofreading, yüksek kaliteli, güvenilir akademik ve bilimsel çalışma üretme sürecinde önemli bir adım olup, akademik bağlamda deneyimli profesyonel bir redaktörden yardım almak önemlidir. Profesyonel bir düzeltmen, tez düzeltme veya makale düzeltme sonucunda çevirinin hatasız ve en yüksek kalitede olmasını sağlamaya yardımcı olarak akademik ve bilimsel bağlamlarda başarı şansını arttırabilir.


Ticari proofreading

Ticari proofreading, pazarlama materyalleri, kılavuz çevirileri, iş raporları ve şirketler arası iletişim gibi iş bağlamında kullanılan yazılı materyallerin gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi sürecini ifade eder. Bu tür bir çeviri düzeltme işlemi, ticari iletişimlerin açık, profesyonel ve hatasız olmasını ve şirketin imajını ve itibarını doğru bir şekilde yansıtmasını sağlamak açısından önemlidir.

Ticari proofreading işlemi tipik olarak aşağıdakilerin kontrolünü içerir:

 • Yazım ve dilbilgisi hataları: Düzeltmen, çalışmanın kalitesini düşürebilecek yazım hatalarını, yazım yanlışlarını ve dilbilgisi hatalarını kontrol eder.
 • Tutarlılık: Düzeltmen, yazının hitap ve stilinin yazı boyunca tutarlı olup olmadığını ve tüm başlıkların ve alt başlıkların tutarlı bir şekilde biçimlendirilip biçimlendirilmediğini kontrol eder.
 • Biçimlendirme: Düzeltmen, materyalin tutarlı bir şekilde biçimlendirildiğini ve şirket tarafından belirlenen yönergelere uygun olduğunu kontrol eder.
 • Okunabilirlik: Düzeltmen, içeriğin açık, net ve kolay anlaşılır olduğunu ve ticari bağlamda dil ve üslup kurallarına uyup uymadığını kontrol eder.
 • Doğruluk: Düzeltmen, içeriğin doğru olup olmadığını ve şirketin imajını ve itibarını iyi yansıtıp yansıtmadığını kontrol eder.

Ticari redaksiyon, yüksek kaliteli, profesyonel ticari iletişimde önemli bir adımdır ve ticari bağlamda deneyimli profesyonel bir redaktörün hizmetlerinden yararlanmak önemlidir. Profesyonel bir redaktör, ticari iletişimlerin hatasız, net ve profesyonel olmasını sağlayarak şirket imajını ve itibarını güçlendirmeye yardımcı olabilir.


05.02.2023

Siz de kaliteli bir çeviri istiyorsanız çeviri ücreti ve süresi almak için tıklayın.


 1. TIKLAYIN
  ÇEVİRELİM