Şip Şak Çeviri

hızlı ve kaliteli çeviri

İngilizce Türkçe TMX İndir


Bilgisayar Alanýnda Çeviri Belleði   (İngilizce-Türkçe)

Bilgisayar alanýnda on bin cümlelik Ýngilizce-Türkçe çeviri belleði. Bunu CAT programýnýza ekleyerek çift yönlü olarak kullanabilirsiniz. Bu TMX ayrýca Doðal Dil Ýþleme (NLP) uygulamalarý eðitiminde de kullanýlabilir.

İndirmek için buraya tıklayın: tm_bilgisayar_alani-20110711-entr.rar

2011-07-11 | Sözlük | etiketleri:


Biliþim Terminolojisi Veritabaný   (İngilizce-Türkçe)

Türk Biliþim Derneði tarafýndan hazýrlanmýþ biliþim sözlüðünden seçilmiþ 5000 terim. Bunu CAT programýnýzýn terminoloji veritabanýna ekleyerek çift yönlü olarak kullanabilirsiniz.

İndirmek için buraya tıklayın: td-bilisim_sozlugu-20110712_entr.rar

2011-07-21 | Terim Belleği | etiketleri: